تماس با مگادریزل

انتقادات و پیشنهادات :

+98 (0)912 260 0913

کارخانه:

+98 (0)26 45 33 36 60

دفتر مرکزی:

+98 (0)2191306969

ایمیل  :

Megadrizzle@gmail.com

آدرس ‌: تهران، شهرک غرب، خیابان حافظی پلاک 29 واحد چهارم شرقی

فرم تماس با ما