دسته بندی آب های معدنی

دسته بندی آب های معدنی

آب‌ های معدنی را ازلحاظ اینکه چه ترکیباتی بیشتر در آن وجود دارد دسته بندی می شوند :

1. آب معدنی سولفات سدیم‌

آب این چشمه‌ها دارای سولفات سدیم می باشد و همچنین داری کلرو سدیم بی‌کربنات سدیم می‌باشند.

 

2. چشمه‌های آب معدنی آرسنیک‌دار

این دسته از آب های معدنی دارای مقدار جزئی آرسنیک هستند که بعلت کمی مقدار اثر کشندگی ندارد.

 

3. آب چشمه‌های تلخ

مهمترین ماده ای که در آب این چشمه‌ها موجود است و موجب تلخ شدن مزه آنها می‌گردد، سولفات منیزیم است.

 

4. آب معدنی اسیدی

در این آب‌ها باید حداقل در یک لیتر، یک گرم انیدرید کربنیک آزاد محلول وجود داشته باشد.

 

5. آب معدنی چشمه‌های کلرور سدیم

در آب این چشمه‌ها بیش از یک گرم املاح در هر لیتر موجود می باشد و بیشتر این املاح نیز کلرور سدیم است.

 

6. آب معدنی آهک‌دار

این دسته از آب های معدنی دارای نمک‌هایی هستند که قسمت اعظم آنها کربنات اسید کلسیم و کربنات اسید منیزیم و گچ و انیدرید کربنیک می‌باشد.

 

7. آب معدنی آهن‌دار

آب‌هایی هستند که در هر لیتر آب آنها بیش از ده میلی گرم آهن به حالت محلول وجود دارد، به دلیل اینکه آب‌های آهنی زودتر تجزیه شده و آهن موجود در آنها ته‌نشین می‌شود، معمولاً در همان محل سرچشمه آن را می‌آشامند.

 

8. آب معدنی گوگردی

این دسته از آب های معدنی دارای هیدروژن سولفوره آزاد و یا هیدروسولفور و یا هر دوی این‌ها می‌باشند.

آب معدنی املاح دار مگادریزل