بازار مصرف آّب معدنی در اروپا و آمریکا

- بررسی های اقتصادی

الف : بازارهای آب آشامیدنی در خارج از ایران

بطور کلی مصرف آبهای بسته بندی شده پدیده ای است که در کشورهای توسعه یافته از جمله امریکا و اروپا سابقه ای قدیمی تر داشته و اهمیت و اطلاعات بالاتر جوامع توسعه یافته نسبت به مشکلات مصرف آبهای آلوده و آبهایی با املاح نامتعادل موجب شده این کشورها بازارهای مصرف به مراتب بهتری نسبت به سایر کشورها داشته باشند بطوری که بازار مصرف این محصول بطور بین المللی حدود ۱۷۰ میلیارد دلار تنها در سال ۲۰۱۴ گزارش شده است.

                                                                          

 

                                                                                (بالا- نمودار رشد بین المللی مصرف آب بسته بندی شده)

 

(پیش بینی سرانه مصرف جهانی تا سال ۲۰۲۰)

آمریکا

مشابه کشور ایران  اکثر شرکت های بسته بندی آب در امریکا عمدتا با تصفیه منابع آب محلی و بعضا آب لوله کشی مشغول به فعالیت و توزیع محصولات خود تا بازه ۳۰۰ مایلی اطراف کارخانه میباشند.

طبق گزارش انجمن آبهای آشامیدنی آمریکا ، صنعت آب دومین صنعت نوشیدنی این کشور است و پیش بینی شده تا پایان سال ۲۰۱۷ از نوشیدنی های گازدار و طعم دار پیشی گرفته و به رتبه اول ارتقا پیدا کند که این امر حاصل از تغییر تفکر آمریکاییها جهت حرکت به سمت حذف مصرف نوشابه های حاوی شکر و ترکیبات مضر و جایگزینی آنها با آب آشامیدنی سالم بوده است.

موارد فوق روی هم رفته موجب رشد میانگین ۷ درصدی فروش آب در سال ۲۰۱۴ و رشد ۹ درصدی آن در سال ۲۰۱۵ شده است.

تنها در سال ۲۰۱۵ میزان مصرف آب بسته بندی شده برای هر آمریکایی ۳۶ گالون(هر گالون حدود ۴ لیتر) و بازار فروش این محصول ۱۱ میلیارد دلار گزارش شده است.

این آمار فروش در حالیست که اکثر شهرهای بزرگ آمریکا از جمله نیویورک از آب لوله کشی تصفیه شده بهره میبرند.

آب لوله کشی تصفیه شده در آمریکا معادل ۱ میلیارد گالن در هر ساعت است ، این درحالیست که میزان آب بسته بندی فروش رفته در آمریکا در طول سال تنها معادل حجم آب لوله کشی تصفیه شده از ساعت ۱۲ شب تا ۹ صبح روز یکم ژانویه است.

U.S. BOTTLED WATER MARKET

Volume and Producer Revenues

1992 – 2002

 

 

 

 

 

 

Millions of

Annual

Millions of

Annual

Year

Gallons

% Change

Dollars

% Change

1992

2,486.6

5.5%

$2,658.7

5.8%

1993

2,689.4

8.2%

$2,876.7

8.2%

1994

2,966.4

10.3%

$3,164.3

10.0%

1995

3,226.9

8.8%

$3,521.9

11.3%

1996

3,495.1

8.3%

$3,835.4

8.9%

1997

3,794.3

8.6%

$4,222.7

10.1%

1998

4,130.7

8.9%

$4,666.1

10.5%

1999

4,583.4

11.0%

$5,314.7

13.9%

2000

4,904.4

7.0%

$5,809.0

9.3%

2001

5,425.3

10.6%

$6,880.0

18.4%

2002

6,018.5

10.9%

$7,700.0

11.9%

(نمودار رشد مصرف آب و سود مالی شرکت های آب بین سالهای ۹۲ الی ۲۰۰۲ میلادی در ایالات متحده )

اروپا

طبق گزارش فدراسیون آبهای بسته بندی شده، در اتحادیه اروپا نیز ۴۶ درصد بازار نوشیدنی ها متعلق به آبهای آشامیدنی بسته بندی شده میباشد که در سال ۲۰۱۵ از این میزان ۸۳ درصد از آب معدنی ، آبهای معدنی طبیعی ، ۱۴ درصد آن آب های چشمه های طبیعی و مابقی آنها آبهای لوله کشی اند که ۶۰ درصد کل این آمار آبهای بدون گاز و ۴۰ درصد آنها آبهای گازدار شده بودند

 

                                                  

 

                                                  (نمودار مصرف بر اساس سرانه سالیانه کشورهای اروپا)